Projekt Safe food
Tím Safe Food
MUDr. Zuzana Rennerová, PHd, MBA Jedinečná, úžasná doktorka imunológie
Mirka Luberdová "Éterická" Výživová poradkyňa a skvelá kuchárka v jednom
Ladislav Jílek Nenahraditeľný projektový partner, vývojár, "Ľadový medveď"
  MUDr. Zuzana Rennerová, PHd, MBA Jedinečná, úžasná doktorka imunológie
  Mirka Luberdová "Éterická" Výživová poradkyňa a skvelá kuchárka v jednom
   Ladislav Jílek Nenahraditeľný projektový partner, vývojár, "Ľadový medveď"
   Denis Mihók Náš trendy, profi kuchár
    MUDr. Zuzana Rennerová, PHd, MBA Jedinečná, úžasná doktorka imunológie
     Mirka Luberdová "Éterická" Výživová poradkyňa a skvelá kuchárka v jednom
      Ladislav Jílek Nenahraditeľný projektový partner, vývojár, "Ľadový medveď"
       Denis Mihók Náš trendy, profi kuchár
       Gabriel Adamek Odborník nielen na Komunikáciu
       Nela Adameková Optimisticky naladená projektová manažérka
        Gabriel Adamek Odborník nielen na Komunikáciu
        Nela Adameková Optimisticky naladená projektová manažérka
         Denis Mihók Náš trendy, profi kuchár
          Gabriel Adamek Odborník nielen na Komunikáciu
           Nela Adameková Optimisticky naladená projektová manažérka

            Poďakovanie

            BRIDGING THE GAP FOR PEOPLE WITH FOOD RESTRICTIONS – SAFE FOOD

            Projekt „Bridging the gap for people with food restrictions – Safe Food“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 649 932 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 114 694 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je prinesť inovatívny prístup s cieľom zlepšiť život ľudí s potravinovou alergiou alebo intoleranciou cez vývoj riešenia na mieru (nealergénne potravinové boxy bez kravského mlieka/kazeínu, vajec, lepku, sóje, arašidov, orechov, rýby, siričitanov a kôrovcov) podporované mobilnou aplikáciou (SafeFood APP) a pravidelným doručovaním vozidlami s nízkymi emisiami.

            EEA Grants

            Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur.

            Prioritami tohto obdobia sú:
            1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

            2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

            3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

            4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

            5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP. Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

            Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

            Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk